»

Farmors son

farmors_son

Farmors son utkom år 2014 på Karneval förlag och handlar om 3 generationer som har försökt att förändra världen.

Från mottagandet:

”Ett nöje att läsa både för det litterära hantverket och för den initierade historieskildringen.” Jenny Tedjeza

”Berättandet hoppar mellan de tre karaktärerna och är omväxlande skriven i första, andra och tredje person, något som lyfter den smärtsamt distanserade relationen dem emellan, språket är detaljrikt och poetiskt…”Andreas Andersson BTJ

Kort om Farmors son:

Lene identifierar sin far på bårhuset och beger sig till hans lägenhet för att röja upp. ”Och allt som var nalkas.”

I en protestdemonstration mot dödsskjutningarn i Ådalen blir farmor anhållen och fängslas. Den stränga domen blir ett oläkt sår i familjen. Ett trauma för både farmors son och hans dotter. Lene får orsak att fundera över sitt namn och sin bakgund. ”Är jag själv bara en länk i en lång kedja som inte kan slitas sönder om jag ska få fäste i mitt eget liv”, frågar hon.

Romanen spänner över hungerupproren 1917, motståndet under andra världskriget och fram till Vietnamrörelsens 1970-tal. Den diskuterar vad priset är för att hålla sig med ett mod, modet att uträtta något och försöka förändra världen och modet som sviker i förhållande till de närmaste.