Utmärkelser

Utmärkelser

Priser och stipendier Lena Kallenberg har erhållit:

Södermalms Arbetarinstituts stipendium

Garanterad författarpenning från Sveriges Författarfond

Upplands landstings kulturstipendium

LO:s kulturpris.

Svenska PEN:s Bernspris

2015-års Martin Koch pristagare

Stig Sjödinpriset

2020 års Ivar Lo-pristagare

Uppdrag

Har förtroendeuppdrag i Sveriges Författarförbund, Ansvarar för frågor om läsfrämjande inom Biblioteksrådet.

Initiativtagare till Arbetsgruppen för ett läslyft i Sverige tillsammans med ABF.

Initiativtagare tillsammans med Kersti Bosdotter till Maria Sandelsällskapet, sällskapets första ordförande.

Maria Sandel var vår första kvinnliga arbetarförfattare.